وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
  • بازديد آقاي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوراز سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران 1393/11/5

  • بازديد آقاي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوراز سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران 1393/11/5

  • بازديد آقاي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوراز سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران 1393/11/5

  • معاون وزير و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران در جلسه مديران سازمان 1393/11/6

  • سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در فصل دل انگيز پاييز

  • سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در فصل دل انگيز پاييز

  • سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در فصل دل انگيز پاييز

5
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي، دفتر مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در جشنواره شكوفايي اختراعات استان‌هاي تهران و البرز (رويش) شركت مي‌كند.
5
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي، مديريت كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي تخصصي با هماهنگي پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دوره آموزشي "كشت سلول‌هاي جانوري (سلول‌هاي بدني و بنيادي)" را برگزار مي‌كند.
5
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اداره‌كل تحصيلات تكميلي و آموزش‌هاي فناوري زمان انتخاب واحد دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري را اعلام كرد.
5
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي، بيست‌ودومين جلسه شوراي مميزي توانمندي‌هاي فناورانه برگزار شد.
5
بهمن
1393
دفتر تجاري‌سازي؛
به گزارش روابط عمومي، دفتر تجاری سازی فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فراخوان براي سرمايه‌گذاران در حوزه گیاهان دارویي را منتشر كرد.
4
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي، دفتر توسعه كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بيست‌و‌دومين نشريه الكترونيكي شوق كارآفريني را منتشر كرد.
4
بهمن
1393
دكتر اكبري در ديدار با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري؛
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران علاقمند است كه فعاليت‌هاي بزرگ‌تر و معتبرتر را كه نتيجه آن توليد محصول و ثروت را به دنبال داشته باشد با برنامه‌ريزي‌هاي جامع و دقيق در اولويت‌ كاري خود قرار دهد.
4
بهمن
1393
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري:
در بازديد صبح امروز دكتر ستاري از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بر نقش سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در مقام متولي و هدايت‌گري در برخي تغييرات فرهنگي در عرصه پژوهش و فناوري در سطح كشور تاكيد شد.
4
بهمن
1393
به گزارش روابط عمومي، دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از دقايق اوليه صبح امروز در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران حضور يافت.
30
دی
1393
به گزارش روابط عمومي، رئيس پژوهشكده زيست‌فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از تمديد گواهينامه ISO 9001:2008 مركز كلكسيون ميكروارگانيسم‌هاي صنعتي خبرداد.
29
دی
1393
به گزارش روابط عمومي، به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتر علي الياسي به سمت مدير گروه فناوري‌هاي شيميايي سبز منصوب شد.
28
دی
1393
به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتر فرزاد شهري به سمت معاون پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي‌هاي نو منصوب شد.
28
دی
1393
در جلسات پذيرش، بررسي و داوري اختراعات در دفتر مالكيت فكري چهارده طرح اختراعي مطرح شد كه از اين ميان پنج طرح مورد تاييد قرار گرفت.