وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

جشنواره بين المللي خوارزمي

  • تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
     تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
  • اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366
     اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366

اطلاعيه

براي مشاهده و استفاده از سايت ، بهتر است  از نرم افزار هاي Firefox و Chrome استفاده نماييد.