وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

جشنواره بين المللي خوارزمي

براي مشاهده و استفاده از سايت ، بهتر است  از نرم افزار هاي Firefox و Chrome استفاده نماييد.
  • تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
     تنديسهاي جشنواره خوارزمي در دوره هاي مختلف
  • اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366
     اولين دوره جشنواره خوارزمي - 1366

اطلاعيه

براي شركت در جشنواره بين الملل ابتدا بايد ثبت نام كنيد
 
لطفا قبل از ثبت نام راهنماي شركت در جشنواره بين الملل را مطالعه نماييد
 
 
توجه : اين وب سايت براي ثبت نام در جشنواره بين الملل خوارزمي مي باشد.براي ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمي به سايت جشنواره جوان خوارزمي مراجعه نماييد.