یکشنبه 27 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

شبکه علمی کشور

برنامه موظف اپراتور براساس مفاد اصلاحیه پروانه و زمان ابلاغ رسمی

فاز اول (تهران) اردیبهشت 1396
فاز دوم (اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شیراز ، کرج ، اهواز و قم) آبان 1396
فاز سوم (سایر مراکز استان‌ها) آبان 1397
فاز چهارم (سایر شهرهای کشور) آبان 1398

اطلاعات بيشتر در: http://nern.ir

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27