شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

دوره آموزشي کارشناس و تکنسين سيستم احتراق ديگ و مشعل موتورخانه در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

  • چهارشنبه 26 آبان 1395
  • 2595

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27