دوشنبه 4 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

كارگاه آموزشي دانش‌افزايي ضيافت انديشه برگزار شد

  • یکشنبه 12 دی 1395
  • 1562

معرفت شناسي و تاريخ تمدن اسلامي عناوين دو كارگاه آموزشي دانش‌افزايي است كه از سوي واحد فرهنگي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارائه شد.

معرفت شناسي و تاريخ تمدن اسلامي عناوين دو كارگاه آموزشي دانش‌افزايي است كه از سوي واحد فرهنگي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ارائه شد.

 

به گزارش روابط عمومي، كارگاه دانش‌افزايي ضيافت انديشه اساتيد از تاريخ 4 تا 8 دي 1395 در دو كلاس با موضوع معرفت شناسي 1 و تاريخ تمدن اسلامي 2 در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد. در اين دوره كه 50 نفر از اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران شركت داشتند 32 ساعت اموزش معرفت‌شناسي و تاريخ تمدن تدريس شد.

اساتيد اين دوره‌هاي آموزشي حجه الاسلام دكتر افتخاري با موضوع معرفت شناسي و دكتر محمد رجبي دواني موضوع تاريخ تمدن اسلامي را ارائه دادند.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27