دوشنبه 4 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

همكاري‌هاي مشترك علمي با دانشگاه آخن آلمان

  • شنبه 30 بهمن 1395
  • 1587

به گزارش روابط عمومي، در راستاي تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي مشترك جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها، اولين نشست مشترك ميان سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با آلمان در زمينه‌‌‌هاي علمي و پژوهشي انجام شد.

تعیین موضوعات همكاري فیمابین در خصوص توسعه فناوري‌هاي پيشرفته مربوط به ساخت دستگاه‌هاي دياليز و تجهيزات مرتبط به آن، تبادل اطلاعات و همكاري در زمينه ساخت استنت قلب (Heart Stent)، توسعه فناوري مربوط به ساخت حلزون‌هاي گوش، مديريت منابع آبي، ممانعت از تنش‌هاي آبي در كشور و توسعه فناوري‌هاي مرتبط با آن حوزه اهم نتايج صورت گرفته در اين ديدار بود.

همچنين پيشنهاد تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي شامل كارگروه توسعه فناوري‌هاي مرتبط با ساخت دستگاه دياليز، كارگروه آب، كارگروه توسعه فناوري‌هاي مرتبط با ساخت حلزون گوش، كارگروه توسعه فناوري هاي مرتبط با ساخت استنت قلب و تعيين وظایف كارگروه‌هاي تخصصي در اين ديدار ارائه شد.

اين نشست با حضور دكتر مضطرزاده رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و نماينده دانشگاه آخن آلمان صورت پذيرفت.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27