دوشنبه 4 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

استقرار 4 واحد جديد فناور در مركز رشد

  • شنبه 16 اردیبهشت 1396
  • 1702

هشتادمين جلسه شوراي مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

هشتادمين جلسه شوراي مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، در اين جلسه با خروج 1 شركت و تمديد استقرار 4 واحد فناور موافقت به عمل آمد.

همچنين 4 شركت جديد در زمينه‌هاي صنايع غذايي، برق و الكترونيك و مهندسي پزشكي پذيرش شدند.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27