دوشنبه 4 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

سومين کنفرانس بين‌المللي کشاورزي، امنيت غذايي و زيست فناوري برگزار شد

  • یکشنبه 24 اردیبهشت 1396
  • 1535

اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سومين كنفرانس بين‌المللي كشاورزي، امنيت غذايي و زيست فناوري شركت كردند.

اعضای هیئت علمی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سومين كنفرانس بين‌المللي كشاورزي، امنيت غذايي و زيست فناوري شركت كردند.

دكتر مجید جوانمرد، رئیس پژوهشکده کشاورزی و دکتر محسن واعظ عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست فناوری در سومين كنفرانس بين‌المللي كشاورزي، امنيت غذايي و زيست فناوري حضور یافتند و به ارائه مقاله خود با عنوان “3th International conference “Agriculture, Food Security and Biotechnology “

پرداختند.

این کنفرانس به ميزباني كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در كشورهاي جنوبي (COMSATS) و با همکاری سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي (ISESCO)، شوراي تحقيقات كشاورزي پاكستان (PARC) و انستيتو ملي ژنوميك و زيست فناوري پيشرفته (NARC) در اردیبهشت 1396 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد.

کشورهای عضو COMSATS از جمله پاکستان، تركيه، قزاقستان، مصر، سودان، تونس و جمهوري اسلامي ايران در این کارگاه حضور داشتند. همچنين مذاكراتی براي افزايش فعاليت‌ها و همكاري‌هاي علمی آتي ميان محققين كشورهاي عضو COMSATS و COMSTECH صورت گرفت.

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در كشورهاي جنوبي (COMSATS) عضویت دارد و برای برگزاری این کنفرانس بین‌المللی نقش هماهنگ‌کننده و محور ارتباطی را ایفا كرده‌است.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27