شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

مراسم توديع و معارفه رئيس پژوهشكده كشاورزي برگزار شد

  • یکشنبه 28 خرداد 1396
  • 1474

سرپرست جديد پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منصوب شد.

سرپرست جديد پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي، در مراسم توديع و معارفه رئيس پژوهشكده كشاورزي، معاون توسعه فناوري، معاون تجاري‌سازي، نوآوري و انتقال دانش حضور داشتند.

در اين مراسم از زحمات دكتر مجيد جوانمرد، رئيس پيشين پژوهشكده كشاورزي در مدت تصدي مسئوليت اين پژوهشكده با اهداي لوح يادبود قدرداني شد.

گفتني است دكتر محمد زندي، عضو هيئت علمي گروه دام، طيور و آبزيان پژوهشكده است كه به سمت سرپرست جديد پژوهشكده منصوب شده است.#

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27