دوشنبه 4 تیر 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

آغاز همكاري‌هاي علمي با STEPI

  • سه شنبه 20 تیر 1396
  • 1091

جلسه كارگروه برنامه‌ريزي براي همكاري‌ بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ( IROST )‌ و سازمان سياست‌پژوهي علم و فناوري كره جنوبي (STEPI) برگزار شد.

جلسه كارگروه برنامه‌ريزي براي همكاري‌ بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ( IROST  )‌ و سازمان سياست‌پژوهي علم و فناوري كره جنوبي (STEPI) برگزار شد.

اعضاي پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 18 تيرماه 96 طي نشستي درارتباط با برنامه‌ريزي براي همكاري بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران‌ و سازمان سياست‌پژوهي علم و فناوري كره جنوبي تشكيل جلسه دادند.

اين نشست به منظور تشكيل جلسة شهريور 96 براي هماهنگي و مشاركت در فعاليت‌هاي مفاد تفاهم‌نامه با سازمان سياست‌پژوهي علم و فناوري كره جنوبي و نمايندگاني از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شوراي عالي عتف، مركز مطالعات علم و فناوري فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران،‌پژوهشكده مطالعات آينده‌پژوهي دانشگاه اميركبير و مركز تحقيقات سياست علمي كشور  برگزار شد.

گفتني است اين تفاهم‌نامه طي سفر سال گذشته هيئت كره‌اي به ايران در تاريخ 14 ارديبهشت 1395 بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ( IROST)‌ و سازمان سياست‌پژوهي علم و فناوري كره جنوبي(STEPI) با موضوع همكاري علمي در تحقيق و نوآوري منعقد شد.

در اين نشست دستاوردهاي سفر اخير دكتر طاهره ميرعمادي به كره جنوبي كه با عنوان "برنامة پژوهشگر مدعو "‌ 24 ارديبهشت تا 9 خرداد96 درشهر سجونگ كره جنوبي انجام شده‌بود‌ ارائه شد.


در برنامة پژوهشگر مدعو يك گزارش كشوري و يك مقالة پژوهشي با عنوان "مقايسة تجربة آينده‌پژوهي  درايران و كره جنوبي" از سوي دكتر ميرعمادي ارائه شد.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27