یکشنبه 27 اسفند 1396
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

اعطاي گواهي‌نامه توانمندي فناورانه به پنج شركت فناور

  • دوشنبه 10 مهر 1396
  • 1528

سي ‌و‌ پنجمین جلسه شوراي ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

سي ‌و‌ پنجمین جلسه شوراي ارزيابي توانمندي‌هاي فناورانه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي، با حضور معاون نوآوري، تجاري‌سازي و انتقال ‌فناوري، مديركل دفتر مركزي ارتباط با صنعت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران، و جمعی از اعضاي هيأت علمي پنج شركت فناور موفق به اخذ گواهي‌نامه توانمندي فناورانه شدند.

    در اين جلسه پس از بررسي چندين توانمندي فناورانه اظهار شده از طرف شركت‌هاي توليدي و خدمات فني و مهندسي، با اعطاي گواهي‌نامه توانمندي فناورانه به شركت توليدي شيميايي كلران برای طرح‌های اظهاری فناورانه با عناوین" تولید كلرمايع"، "تولید آبژاول"، " تولید كلريدريك اسيد"، " تولید سديم هيدروكسيد (سودكاستيك)" و " تولیدكلسيم هيپوكلريت(پركلرين)" موافقت به عمل آمد.

همچنین شرکت کاوش صنعت توس برای طرح اظهاری فناورانه با عنوان " سیستم تصفیه و تزریق پساب واحدهای نمک زدایی"، گروه صنعتي البرز گاز برای طرح اظهاری فناورانه با عنوان "توليد گاز مايع شيرين شده بي بو" و شرکت صنايع ارتباطي آوا برای طرح اظهاری فناورانه با عنوان "طراحي و ساخت گوشي تلفن مبتني بر شبکه با قابليت رمز سفارشي" موفق به دریافت گواهی‌نامه توانمندی فناورانه از سازمان شدند.

در این شورا همچنین طرح اظهاری فناورانه شركت تعاوني صنعتي تكاب اتصال دماوند با عنوان "توليد فلنج هاي پلي اتيلني استحکام يافته با هسته فلزي مورد استفاده در پروژه هاي آبرساني" مورد تایید قرار گرفت.

اين پنج بنگاه فناور، موفق به دريافت گواهي‌نامه توانمندي فناورانه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران شدند.#

 آخرين اخبار

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27