شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

سرپرست اداره كل امور مالي منصوب شد

  • شنبه 20 آبان 1396
  • 2656

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مهندس ایرج غفارزاده به سمت سرپرست اداره كل امور مالي منصوب شد.

در اين حكم آمده: نظر به مراتب تعهد، توانمندي و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم پشتيباني و منابع انساني، به موجب اين حكم به سمت سرپرست اداره كل امور مالي سازمان منصوب مي‌شويد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه، در انجام ظايف محوله موفق باشيد. سلامتي و توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانم.#

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27