شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب شد

  • شنبه 20 آبان 1396
  • 2642

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتر محمدعلی اردکانی به سمت سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب شد.

در اين حكم آمده: با توجه به توانمندي‌ها و تجارب ارزنده جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم بعنوان سرپرست پژوهشكده مكانيك منصوب مي‌شويد.

از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق هر چه بيشتر در خدمت به جامعة اسلامي و تحقق اهداف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را مسئلت دارم.#

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27