جمعه 28 دی 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

در پي امضاي تفاهم‌نامه مشترك؛

سهم مشارکت دانشگاه جامع علمی- کاربردی در سامانه کارآموزی افزايش مي‌يابد

  • چهارشنبه 29 آذر 1396
  • 1717

در هجدهمين نمايشگاه هفته پژوهش، طي بازديد دكتر اميد از غرفه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بر استفاده هر چه بيشتر آن دانشگاه از سامانه ملي كارآموزي تاكيد شد.

در هجدهمين نمايشگاه هفته پژوهش، طي بازديد دكتر اميد از غرفه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بر استفاده هر چه بيشتر آن دانشگاه از سامانه ملي كارآموزي تاكيد شد.

به گزارش روابط عمومی، در پي بازديد دکتر محمد حسين اميد، رئيس دانشگاه جامع علمي-كاربردي و دكتر مهدخت بروجردي، معاون پژوهشي آن دانشگاه از غرفه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران درخصوص چگونگي عملكرد دانشگاه در سامانه ملي كارآموزي و نحوه تعامل با سازمان گفتگو شد.

دكتر علي زنوزي، رئيس گروه كارآموزي دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه و صنعت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران با ارائه آمار مشاركت مراكز دانشگاه جامع علمي- كاربردي در اين سامانه و با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه منعقده بين سازمان و آن دانشگاه اظهار اميدواري كرد كه پيرو برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي  استاني در نيم‌سال آينده، دانشگاه جامع علمي- كاربردي بيشترين مشاركت در استفاده از سامانه ملي كارآموزي در كشور را به خود اختصاص خواهد داد.

وي تاكيد كرد: بسته به نياز دانشگاه‌ها و مراكز زير مجموعه، سامانه بومي‌سازي شده و در صدد تأمين بخش عمده‌اي از نيازهاي چهار گروه فني- مهندسي، هنر، كشاورزي و علوم انساني در سامانه هستيم.#

 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27