شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

سازمان در رسانه‌ها

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران «تاييديه ارزش دارايي‌هاي نامشهود (فکري)» صادر مي‌کند

  • سه شنبه 5 دی 1396
  • 1960

 سازمان در رسانه‌ها

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27