شنبه 1 اردیبهشت 1397
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

رويدادهای داخلی

رئيس پژوهشكده كشاورزي ابقا شد

  • دوشنبه 18 دی 1396
  • 2111

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر محمد زندی در سمت سرپرستي پژوهشكده كشاورزي ابقا شد.

به موجب حكمي از سوي رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دكتر محمد زندی در سمت سرپرستي پژوهشكده كشاورزي ابقا شد.

در اين حكم آمده: پيرو حكم شماره 284590 مورخ 24/03/96، نظر به توانمندي و تجارب جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاون محترم توسعه فناوري، به موجب اين حكم به مدت 6 ماه در سمت "سرپرست پژوهشكده كشاورزي" ابقاء مي‌شويد.      

از خداوند متعال براي جنابعالي توفيق هر چه بيشتر در خدمت به جامعه اسلامي و تحقق اهداف سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران را مسئلت دارم.

  • بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27