چهارشنبه 26 مهر 1396

همکاران

همکاران

  • دكتر زين‌العابدين طهماسبي سروستاني (مدير كل دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • محيا صدرائي (مسئول دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • اقدس ترابزاده (معاون دفتر برنامه‌ريزي،نظارت و ارزيابي)
  • عطاء امامي (رئيس گروه برنامه‌ريزي و بودجه)
  • ناصر صادقي (رئيس گروه نظارت و ارزيابي)
  • عليرضا متقي حامد (رئيس گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها)
  • ربابه جودي (كارشناس مسئول تشكيلات و بهبود روش‌ها)


  • 4375
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات