• مراسم پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
     مراسم پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
  • برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي بخش دانشجويي- آزاد 
  • برگزيدگان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي بخش دانش‌آموزي 
  • مراسم چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي 
براي مشاهده و استفاده از سايت ، بهتر از نرم افزار هاي Firefox و Chrome استفاده نماييد.

اطلاعيه

 
 توجه: تمامي متقاضيان شركت در جشنواره جوان خوارزمي مي‌بايست قبل از شروع فرآيند ثبت نام فايل راهنما را مطالعه نمايند.
 
راهنماي ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
هزینه ثبت نام در شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي مبلغ 500000 هزار (پانصد هزار) ریال به ازاء هر طرح ارائه شده به شماره حساب سیبا  2172089001007 نزد بانک ملی ایران شعبه خشایار (کد 544) و شناسه پرداخت 1223 در وجه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران(جشنواره جوان خوارزمی) مي‌باشد.

 

 

بولتن